Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 2. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Beküldött könyvek

Gróf Andrássy Gyula: A világháború problémái. Élet irodalmi és nyomdai rt. kiadása. Révai-bizomány.

Márkus László: Magyar gondok. Élet irodalmi és nyomdai rt. kiadása. Révai-bizomány.

Landauer Béla: Glória. Élet kiadás. Révai-bizomány.

Izsóf Alajos: Túl a nagy vizeken. Élet kiadás. Révai-bizomány.

Pogány Kázmér: A rokitnói mocsarakban. Élet kiadás. Révai-bizomány.

Pethő Sándor: A szabadságharc eszméi. Élet kiadás. Révai-bizomány.

Balázs Béla: Tristan hajóján. Versek. Kner Izidor kiadása, Gyoma.

Pilisi Lajos: A megrohant és felszabadított Erdély. Athenaeum, Budapest 1916.

Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Régrády Testvérek 1916.

Jókai Mór: A jövő század regénye. Révai-kiadás.

Damaschke Adolf: A földreform. Fordította Déri Imre. Budapest, A Szt. István Társulat bizománya.

Mitrovics Gyula: Az aesthetika alapvető elvei. Debreczen. Csáthy Ferenc könyvkereskedése.

Reményi József: Messzeségek. (Kis regény.) Tevan-könyvtár. Békéscsaba.

Dr. Kenéz Béla: Nép és föld. Statisztikai tanulmány.

Betiltott feminista kongresszuson el nem mondott beszédek. Budapest. A Feministák Egyesületének kiadása.

Gábor Andor: A kanári és egyéb vadállatok. Budapest, Dick.

Bródy Sándor: Fehér könyv.

Karinthy Frigyes: Ó nyájas olvasó!... Budapest. Athenaeum.

Kosztolányi Dezső: Modern költők. Külföldi antológia. Budapest, Élet kiadása. Révai-bizomány.

Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben. Élet-kiadás. Révai-bizomány.

Gyulai Ágost: Háborús antológia Budapest, Élet kiadás. Révai-bizomány.

Ferrero: A római világbirodalom. Fordította Lendvai István. Révai kiadás.

Ferrero: Antonius és Cleopatra. Fordította Lendvai István. Révai kiadás.

Olcsó Jókai: Egy nagy élet apró emlékei. Két menyegző. - Fejedelem és Fra Diavolo. - Kétszer kettő négy. - Egy nő naplója. - Korrajzok. - Aranyember (Szinmű). - Aki a szivét a homlokán hordja. Egy-egy szám ára 40 fillér. Révai kiadás.

Somlyó Zoltán: Őszi regény, Bíró Miklós kiadása. Budapest 1916.

Somlyó Zoltán: Nyitott könyv. Tevan-kiadás. Békéscsaba.

Anatole France: Pártütő angyalok (Regény). Népszava könyvkereskedés kiadása.

Takács Edith költeményei Haranghy J. rajzaival. Debrecen. Csáthy F. kiadása.