Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 1. szám · / · Figyelő

Kosztolányi Dezső: Fanni hagyományai
(Tevan új kiadása)

Meghatottan olvasom el újra «Fanni hagyományai»-t, mely új kiadásban jelent meg. Ez a tizennyolcadik századbeli magyar próza természetesen folyó, élvezetes, egyre beljebb csalogató. Dédelgető szeretettel kell megmentenünk mindent szegény szépprózánk kincseiből. Kármán József pedig tudott prózát írni. Sehol semmi pipere, vagy cafrang. Ha számba vesszük, hogy ezt a regénykét szinte gyermekfővel alkotta, elbámulunk a stílusa érettségén. Mindent kimond pontosan, a mitológiai nevek helyett gyengéden árnyékoló lélekrajzot ad, egy kis regényt, belső, lelki történéssel s szemben a vad nyelvújítókkal ízes, gazdag, régi, szókincsünkkel él. Bárcsak ezen az úton fejlődött volna nyelvünk, a regényes - és németes - újítók megkerülésével.

Vajon ki volt ez az egyéniség, ez a koránérett magyar író? Sajnos, csak töredékes választ kaphatunk. Világfinak rajzolják, ki Beleznay Miklósné Kerepesi-úti szalonjában csillogtatta szellemét, szellemidéző, «aufklärista», szabadkőműves, tagja a Martinovics-féle összeesküvésnek, ki bécsi évei alatt magába szívta a korszellemet, de csak meghalni jöhetett haza. Huszonhat éves korában halt meg a mohó arszlán, szörnyű, lassú, modern halállal, hosszan sorvadva. Másként talán ő is vérpadra kerül. Életének különben számos pontja tisztázásra szorul. Ilyen a horvát grófnővel való forró és gyötrelmes viszonya, melyhez eddig még nem nyúltak irodalomtörténészeink a lélekbúvárok elmélyülésével. Ha akadna bátor és sugallatos lélekismerő, ösztönös tudással a rendelkezésére álló dirib-darab adatokból is egységesebb képet állíthatna össze.

«Fanni hagyományai», melyet a békéscsabai kiadó könyvbarátok számára adott ki, új vonzó formájában, mindenesetre könyvtárunkba kerül. A könyv könnyed és kecses, halovány-rózsaszín keménypapír-fedéllel és világoszöld vászonszegéssel. Ugyanaz a rózsaszín és zöld, melyet húsz évvel ezelőtt láttunk divatos női ruhákon és valahogy mindnyájunk ifjúságát hozza eszünkbe. Felül egy a födélhez ragasztott zöld vászonból való olvasójegy hangsúlyozza a könyv stilizált voltát. A papír szürkéskék, a betűk finomak. Nyilvánvaló, hogy ilyen stílus sohase volt, a biedermeier-korban sem, de a kiadó nem is óhajt stílust utánozni, csak megérzékíteni egy kort - tüntetően és szabadon szárnyaló képzelettel - számunkra, kik ma élünk. Tevan Andor, a szintén békésmegyei, gyomai Kner Imrével együtt - mindketten régi, tisztes nyomdász-családok ivadékai - becsületet szerez a magyar könyvnek.