Nyugat · / · 1917 · / · 1917. 1. szám · / · Lengyel Menyhért: A csodálatos mandarin

Lengyel Menyhért: A csodálatos mandarin
Pantomime grotesque

I.

Mimi és a három csavargó. Az első elnyúlva az ágyon fekszik, a második a szoba közepén Mimivel veszekedik. Nincs pénz. Kifordítja a zsebeit - üres. A harmadik nagy buzgalommal kutatja át az asztal és szekrény fiókjait - nem talál semmit. Ó is a lányra támad. Mimi a vállait vonogatja. Miért bántják? Mit akarnak tőle? Nem tehet róla. Nem tud segíteni.

Az első ekkor felül az ágyon. Nagy, komor képű, elszánt, durva legény. Feltápászkodik. Mimihez lép. Megragadja a lány karját - maga elé rántja, «Nincs pénz? - keress!» - Mimi ijedten szabadkozik: mit csináljak? A csavargó: állj az ablakhoz - mutogasd magad - csalj fel valakit - mi hárman azután majd elbánunk vele.

A másik kettő helyesli. Mimi vonakodik. Öklök merednek az arca elé. Az első csavargó durván az ablak elé löki. Azután hárman gyorsan tanácskoznak: el fognak bújni, az egyik az asztal alá, a másik a szekrény mögé, a harmadik az ágy mellé. Megtörténik. Várakozás.