Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 21. szám

A NYUGAT HÍREI

Díjaikkal hátralékos előfizetőinknek postai megbizást küldtünk s kérjük váltsák be.

*

Ady Endre mult számunkbeli verseibe zavaró sajtóhibák csúsztak. A Mag hó alatt vers 3. strófájának utolsó sora helyesen így szól: »Vagy harsos igét én hallassak.« Az utolsó strófa 2-ik sora: »Megnémítva és lehavazva.« Az És mégis megvártalak vers második sora: »S engem űzött az unalom.«