Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 21. szám · / · Alfred Savoir: Mandzsúriában

Alfred Savoir: Mandzsúriában [+]
Színdarab egy felvonásban
Negyedik jelenet

Az előbbiek. Osszipov.

Osszipov: Jó napot kívánok, hősök! Jó napot, ezredes úr, egy szempillantásra jöttem csak.

Feodorov: Akkor hát siessen. Tíz perc múlva késő lesz útnak erednie.

Osszipov: Óh, jó lovaink vannak... Sok-e a beteg?

Ivanov: A beteg? A betegek meghaltak.

Osszipov: Adja csak ide a jegyzőkönyvemet. (Az egyik ordonánc a jegyzőkönyvet nyújtja át, a másik ceruzát, a harmadik fényképíró készüléket. Osszipov ír.) Megálljunk, igen, azt mondjuk majd: beteg nincsen, az egészségi állapot kitűnő. (Egy palackot vesz ki zsebéből és kiüríti.) Az önök egészségére, hősök! De most már egy pillanattal sem maradhatok tovább. (Lefényképezi a katonákat.) Egy pillanattal sem. Még az este Mukdenben kell lennem: Kuropatkin vacsorára vár. (Megfordul lovával.): Micsoda lángész az a Kuropatkin! A viszontlátásra, hős uraim! (Eltűnnek.)

 

[+] Ezt a képet festette 1905-ben egy francia író mai szövetségeseikről.