Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 21. szám

Alfred Savoir: Mandzsúriában [+]
Színdarab egy felvonásban

Személyek:

Feodorov ezredes

Ivanov hadnagy

Szemen

A nyalka

A zsidó

A gyermek

A szakadár

Első katona

Osszipov, újságíró

(Éjjel, Alvó katonák egy terasz-szerű magaslaton, amelyet hatalmas kövek zárnak körül. A katonák egymáshoz szorulva fekszenek, mert az idő hideg s amennyire a szem ellát, mindenfelé hó lepi a vidéket. Elkényszeredett, görcsös mozdulatokkal alusznak, mintha lidércnyomással küszködnének. A háttérből egy térdeplő ember árnyékképe válik el. Jobb felől két tiszt kövön ülve beszélget.)

 

[+] Ezt a képet festette 1905-ben egy francia író mai szövetségeseikről.

 

Első jelenet

Második jelenet

Harmadik jelenet

Negyedik jelenet

Ötödik jelenet