Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 21. szám

Ady Endre: Tegnapi tegnap siratása

Kezem szomoru áldását hinti:
Óh, tegnapi halott mozdulatok,
Óh, érintések tegnapi kéje,
Óh, tegnapi kis bánataink, ti,
Óh tegnapi bizakodásaink,
Óh tegnapi Tegnap igéje:
Noli tangere.

Néztük: az Ember
Külömbje magas szivárvány-hidon
Istenülésnek amint neki-vág
És gazdagodik mind-gazdagodó
Kényességekkel, uj ingerekkel
S hogy mégis-mégis szép e hivalgó
Jószág, az Ember: maga a világ.

Ön-imádatunk kelyhe kicsordult
S mindenkiket megitatni akart
Nehéz kedvéből, e drága borbul.

S a Ma: didergő, gyászos büszkeség,
"Ne félj", "ne osztozz" kis biztatások
Lemészárolt, dicső tervek felett,
Kik élet voltak és többek voltak,
Mint dobott, hulló, apró emberek.

Óh, tegnapi cirkulusok, halott,
Szent ábrák, gyilkos árkokba fultak.

Kezem szomoru áldását hinti:
Óh, tegnapi halott mozdulatok,
Óh, érintések tegnapi kéje,
Óh, tegnapi kis bánataink, ti,
Óh, tegnapi bizakodásaink:
Noli tangere.

Óh, hóhér Idő,
Óh tegnapi Tegnap igéje,
Megrontásoddal megszépült varázs.