Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 3. szám

Emil Isac: A szerecsen

- A bojárasszony leste a Hotel hallja előtt a szerecsent.

- Óh, azok a csattogó fehér fogak! Azok a húsos, beszédes ajkak. Azok a meleg, afrikai napsütéses szemek! Azok a vasfonatú hajhullámok. És azok a csupasz karok... Mily vadul tudhat szeretni.

- A szerecsen, sárga libériásan, mellén nikkel rendjellel, mint egy ördög vigyorgott - méltóságteljesen sétált fel és alá a Hotel halljában - s a pálmákat simogatta. Eszébe jutott, hogy legszebb feleségét egy tigris tépte össze.

- A bojárasszony gyönyörködött a szerecsen súlyos lépteiben.

- A bojár? Ó, mennyit teázik, mennyit fürösztik, mennyi arzént szed. S issza a cointreau-t, eszi a kaviárt, olvassa Gérard de Nerval-t, s órák hosszat néz éjszakánként a holdba.

- A szerecsen fel és alá jár a hallban, oda se figyelve annak, amit a bojárasszony csinál. A hercegnő szikkadó nyelvvel, suttogva szól:

- Néger... Néger... Sok pénz. Kell?

- Mosolyog a szerecsen. Óh, ezek a fehér asszonyok. Sapkáját szolgálatkészen veszi le:

- My lady, mikor?

- A hercegnő sápadtan, boldogan, izzó szemekkel:

- Holnap!

- A szerecsen elkomolyodik. Zsebébe nyúl, noteszt vesz elő. Sebesen végiglapoz. Rázza fejét: nem lehet. Ez a hetem nem szabad. Mindennap el vagyok foglalva. Nagyon sok fehér asszony... De ha kívánja kegyelmes asszony. Ma lehetne. Szabadnapos vagyok. Ha kívánja.

- A bojárasszony fuldokló hangon: azonnal is?

- Óh, hogyne. Vigyorog az afrikai, s fehér fogai kivillannak a szájából. Haja szikrázik a napfényben, nyaka duzzad, szeme ég.

- A hercegnő sápadtabb, mint a granadai liliom, Eau de Cologne-os zsebkendőt harap s rekedten súgja:

- Jöjjön...

- A szerecsen kocsiért füttyent. A kocsi megáll a hotel előtt. Kíváncsian és alázatosan köszön a kocsis. A szerecsen besegíti a bojárasszonyt a kocsiba. Selyemvánkost tesz a lábai alá.

- A hercegnő hátradől a párnákon. A szerecsen frissen, fürgén ugrik fel a bakra. Címet súg a kocsisnak.

- Megindul a kocsi. A néger leint a bakról a sarki rendőrnek és hordárnak. Azok összemosolyognak. Ma a néger újra pezsgőt fog fizetni.