Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 3. szám

Lippay Zoltán: A kiskirályok Magyarországa

A magyar nagybirtoknak nincs a múltban képe, leírása, statisztikája, csak története.

Ágoston Péter: A magyar világi nagybirtok tört. 122. l.

Íme egy kérdés, amelyet a mottó nyomán fel kell vetnünk: lehet-e valaminek története, aminek nincsen képe, leírása, statisztikája? Ami tehát magában homályos, változásaiban a legtöbbször ellenőrizhetetlen, aminek tehát olyan a múltja, mint az eleven kéneső: egyre kisiklik a történetíró ujjai közül? Lehet-e olyan múltról szó, amely sohasem volt összeálló, konstrukcióval bíró, több-kevesebb állandósággal, de mégis időkig tartó és e tartós létezésében történetírói szemüvegen át szemlélhető jelen?

Azt hiszem, hogy erre és még több kiágazó, rokontermészetű kérdésre nem adhatunk feleletet, míg hamarosan, összefoglaltan el nem mondtuk, amit Ágoston könyvében olvastunk.

 

1.

2.