Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 3. szám · / · Boross László: Háború és véderőrendszer

Boross László: Háború és véderőrendszer
II.

A felállított tételek kifejtése dolgozatom IV. fejezetében van. Az V. fejezet a véderőrendszerrel foglalkozik. Akiket a IV. fejezet nem győzött meg, azokat az V. untatná. Mert nem akarok a háborúról csak ad hoc beszélni, áll a IV. fejezet előtt a III. Akit a felvetett kérdéssel kapcsolatban csak az ad hoc fejtegetések érdekelnek, azt kérem, hogy a III. fejezetet ne olvassa el. Ha mégis megteszi és dolgozatomat aztán belletrisztikának vagy más effélének tartja: együgyű ember, kit a hadügyből csak az érdekel, mit tekintélyek a fejébe vasaltak és kit különben a belletrisztika jobban érdekel. Ezt előre megmondom és a két fejezetet elkülönítem, hogy senkinek se kelljen ahhoz, ami érdekli, azt is, ami nem érdekli, elolvasnia és hogy senki se merítsen a III. fejezetből kifogásokat az ellen, mit az I.-ben állítok és a IV.-ben kifejtek.