Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 3. szám · / · Boross László: Háború és véderőrendszer

Boross László: Háború és véderőrendszer
I.

Azt állítom, hogy ma túl nagyok a hadseregek.

De nem azért állítom ezt, mert csak túl sok áldozatok árán lehetnek ily nagyok, hanem mert nagyságuk már stratégiai szempontból is haszontalan.

Joggal érhetne a neveletlenség vádja, ha nem tudnám ez állításomat kielégítő érvekkel támogatni. Persze azt nem tudom bizonyítani (és ezt nem is ígérem meg), hogy mennél kisebb egy hadsereg, annál több kilátása van győzelemre. De tudom bizonyítani, 1. hogy mennél nagyobbak a hadseregek, annál kevésbé érvényesülhet a numerikus túlerő, és hogy ez az axióma már aktuális. 2. Hogy a túlerő, melyet nem lehet direkt úton érvényesíteni, nemcsak tartalék gyanánt szolgálhat, hanem más esetekben a vereség közvetlen oka is lehet. 3. Hogy az európai kontinensen most divatos véderőrendszerek túlságba viszik Moltke hatását, mikor kimerülnek minél több katona követelésében. (Moltke ugyanis mind a két háborúban túlerőre számíthatott, és ezért stratégiája abban állt, hogy e túlerőt minél biztosabban érvényesítse. Moltke győzött, és stratégiáját persze mindenki követni szeretné.) És 3. ki akarom fejteni azt is, hogy helyes hadvezetés mellett - és a valóságban - a legtöbb háború el fog dőlni, mielőtt a mozgósítás befejeződött, a túlerő, a korrekt moltkei stratégia és a hadseregkolosszusok érvényesülhettek volna.