Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 24. szám

A Nyugat hírei

A Nyugat ujévi számában kezdjük közölni Szini Gyula: Profán szerelem című regényét és Réti Ödön: Zorka című regényét. Ezek után, április 1-i számunkban, indul meg Ambrus Zoltán Bécsi rongy című nagy regénye.

Hatvany Lajos könyve Die Wissenschaft des Nichtwissenswerten mos második kiadásban jelent meg. Hatvanynak a filológia ellen írt, ebből az igazán szellemes könyvéből, - mely valójában az olvasás szeretetének van szentelve - rövid időn belül ötezer példány fogyott el, a kiadó most új népszerű kiadásban hozza a piacra. Prospektusát ehez a számhoz mellékeljük.