Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 24. szám

Babits Mihály: A férfi Vörösmarty [+]
(A második és a harmadik)

In medias res.

Igaz, hogy amily divatban volt a mult században az egyensúlyát vesztett, pesszimista, beteg költészet, olyan divatba jő napjainkban a harmónikus, derűs, egészséges. A divat a kor lelke; de a nagy költőknek külön lelkük van. Vörösmarty, Byron fénykorában, nem byroni lélek. Nem született betegnek; de a túlságos erő maga is betegség; a túlságos élvezet fájdalom. A betegség relativ; plussza, minusza van. Vörösmarty lelke fölfelé beteg. Észreveszi: nem akar beteg lenni. Korlátozza, leköti, egyensúlyozgatja, a túlságos lelket, művészettel, életfilozófiával, munkával, munkával! Szerelemmel is. De nem bír lelkével; az egyensúly ujra meg ujra fölbillen. Így lesz örök körforgás élete.

 

[+] L. az Ifjú Vörösmarty c. tanulmányomat, mely szintén a Nyugatban jelent meg.

 

1. Művészet korláta; klasszicizmus. Férfias nyugalom.

2. Életfilozófia

3. A Szerelem az Éjben

4. Intermezzo a tragédiáról.

5. Szerelem az éjben. Visszatérés. Folytatás.

6. Megint életfilozófia. A fogoly megint visszatér börtönébe.

7. És mégis...

8. Az unalom világnézete.

9. A harmadik Vörösmarty.

10. A vén cigány.