Nyugat · / · 1910 · / · 1910. 5. szám

KARINTHY FRIGYES: MARTlNOVICS

Először Sigrayt vezették köztük el -
Szolárcsik felbukott a lépcsőhöz közel.
Szentmarjay vadul ellökte a papot;
Hajnóczy sírva ment, Őz Pál viaskodott.

Martinovics - így szólnak a régi krónikák -
Ájult volt, amidőn a padra hurcolák.
Nyitott, tajtékos ajkán nehéz mosoly, fakó: -
Két hóna alá nyúlva cipelte a bakó.

Kuszált, vizes haja, sovány gyermek-feje
Rácsuklott csöndesen a hóhér keblire
S melyet nyirkos pirossal az olvadt vér elöntött:
Két karja átölelte szelíden a fatönköt.