Nyugat · / · 1908 · / · 1908. 20. szám · / · Lengyel Géza: Az apa

Lengyel Géza: Az apa
III.

- Nagyon szótlan volt egész este.

A férfi nem felelt, csak végig simította a lány telt gömbölyű vállát. Összerázkódott, érezte a fiatal test melegét és a gyáva, gyenge emberek módjára töprengett: magához szorítsa-e vadul, erőszakosan, vagy meneküljön innen, ahol csak perzselő érzékiség vár reá. Végre erőtlenül lehanyatlottak a karjai. Nagyot lélegzett és egy sóhajtásban tört elő minden izgalma:

- Nagyon szép vagy, Ili!

A lány kacagott:

- Az apám ugyanezt mondta. Ma jó napom van.

- Nem értem a dolgot - dadogott a férfi - mi volt az tulajdonképpen a kertben?

- Ezen nem volt érdemes két óra hosszat töprengeni. Modellt ültem, álltam, feküdtem és az apám festett. Maga előtt ez újság?

- Sose hallottam...

- Az apám képeit nem látta? Nem látta az arcomat a tárlaton, a műteremben, az egész világon?

- Láttam. Hiszen azokon a képeken kezdtem kutatni maga után. De azt gondoltam... úgy hittem, hogy csak a fej... Hogy a testhez semmi köze. Nem tudtam, hogy szokás...

- No, szerencséje, hogy ezt az apám nem hallja. Maga szerint hát úgy dolgozott, mint valami kontár fotográfus. Nem, én voltam az, testestől, lelkestől, a hajamtól a kis ujjam hegyéig.

- És nem bántotta ez a dolog? Nem szégyellte?

- Már megint bolondokat beszél. Hiszen az apám.

- Igaza van, ne haragudjék. Tudja, én más környezetben növekedtem. Az én húgom a világért be nem ment volna abba a szobába, ahol az anyánk öltözött. A falunkban volt egy birtokos, annak a lányáról beszélték, hogy minden nap tetőtől-talpig megmosdik és közben az egyik cseléd segít neki, a másik ki és be jár. Ezen borzasztóan megbotránkoztak a mi családunkban. Én is.

- Ez érthetetlen ostobaság - mondotta a lány. - Ha festő lenne, magának is ülnék - majd asszony koromban.

Hozzásimult a férfihez. A vékony ruhán át sütött a teste. Kereki úgy érezte, hogy új világba csöppent, ahol forró szelek viharzanak. Nem az ő hűvös homlokának valók. Hogy menekülnie kellene, míg nem késő. Nagyon erősen, nagyon határozottan sejtette ezt a kiábrándulásfélét. De bódultan hullott a kerek, forró leánykarokba.