EPA Budapesti Negyed 10. (1995/4)Harkai A.: Rosszul aludt<

budapesti
negyed


      Lap a városról
Megjelenik negyedévenként

GERŐ ANDRÁS (főszerkesztő)

A szerkesztőbizottság
Gerő András
Hankiss Ágnes
Iványi György
Kovács András
Szelényi Iván
Varga László
Vörös Károly

Munkatársak
Jalsovszky Katalin és Tomsics Emőke
képdokumentátor

A lapot tervezte
Eperjesi Ágnes

Internet-változat
Király Péter

A Budapesti Negyed szerkesztősége:
1052 Budapest, Katona József u. 24. Telefon: 111-2526
Kiadja és terjeszti Budapest Főváros Levéltára
Felelős kiadó Varga László, főigazgató. Telefon: 117-4267
Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája
Felelős vezető: Pesti Márta
ISSN 1217-5846

Előfizethető egy évre az OTP 11784009-15490737 csekkszámlaszámon,
átutalási postautalványon, előfizetési díj egy évre 1000 Ft.
Az előfizetőktől az esetleges áremelések terhét a kiadó átvállalja.


EPA Budapesti Negyed 10. (1995/4)